17.000 flere biler passerte på E18 gjennom Risør og Gjerstad på en uke i juli

Statens vegvesens tellepunkter for trafikk viser stor økning i trafikk, spesielt på Sørlandet.