19 tomteforslag til batterifabrikk: -Vi har blitt møtt med en helt utrolig entusiasme og interesse

Morrow Batteries har mottatt 19 konkrete tomteforslag for ny, grønn industri. Etter planen skal første byggetrinn av batterifabrikken stå ferdig i 2024.