906 husstander er uten strøm i Risør

Agder Energi har driftsforstyrrelser.