949 husstander uten strøm

Agder Energi har driftsforstyrrelser.