– Å lage en reguleringsplan for området med henblikk på bobiler, vil være et overgrep mot natur, folkehelse, jordbruk og kulturhistoria vår

Av