AAB retter angående Tollboden

DEL

I lørdagens leder i papiravisa angående Tollboden er det tatt utgangspunkt i kommunedirektørens innstilling istedenfor formannskapets innstilling. Sistnevnte ble vedtatt av bystyret, og skiller seg fra kommunedirektørens innstilling på noen av punktene. Det er ikke riktig at Tollboden blir lagt ut for salg med en minstepris på 10 millioner kroner. Det vil ikke være noen minstepris når bygget legges ut på det åpne markedet.

Det er heller ikke riktig at kommunedirektøren skal utrede et alternativ der Tollboden tas i bruk til kommunens egne virksomheter, hvis bystyret ikke godkjenner salgsavtalen.

AAB beklager feilene.

Hele vedtaket i bystyret kan leses i faktaboksen under:

Formannskapets innstilling

Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre salgsprosess på følgende vilkår:

1. Byggets tomt følger byggets fotavtrykk.
2. Det følger ikke med parkeringsplasser i tomta, men det kan inngås leieavtaler med Risør kommune om p-plasser.
3. Bygget legges frem for salg i det åpne markedet.
4. Ved framtidige salg av bygget skal Risør kommune ha forkjøpsrett (til markedsverdi).
5. Dersom det etter minimum tre år fra undertegnet salgsavtale
a. ikke er betydelig aktivitet i bygget eller
b. ikke er foretatt betydelige investeringer i bygget
har Risør kommune rett til å kjøpe eiendommen tilbake for samme pris som den ble solgt for.
6. Formål for salg: næring, privat/offentlig tjenesteyting.Når forslag til salgsavtale foreligger, skal denne legges fram for bystyret til godkjenning.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken