Nå får de aller fleste elevene i Gjerstad gratis skoleskyss

Gjerstad kommune har klassifisert to hovedfartsårer til Abel som trafikkfarlige. Dermed får flesteparten av elevene fri skoleskyss.