Søker etter inspektører til den nye skolen

I forbindelse med at Abel skole til høsten blir en storskole med over 200 elever, søkes det nå etter to inspektører.