Agder politidistrikt: Seks personer i arrest

Måtte hanke inn folk som forstyrret ro og orden.