– Den nyttige regionen

Av

Østregionen (Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand og Risør) er et tett integrert bo- og arbeidsmarked. Vi løser også mange kommunale oppgaver i fellesskap. Det gir bedre kommunale tjenester og er god distriktspolitikk. Dessuten må vi stå sammen for å hevde oss i nye Agder fylkeskommune.