(Tidens Krav)

Lørdag 21. mai skal Rødt lag over hele landet ha felles aksjonsdag for likelønn.

I dagens Norge tjener kvinner bare rundt 89 % av det menn gjør. Kvinner jobber også mer ufrivillig deltid, tar en større andel av det ulønna arbeidet hjemme og taper for menn i lederstillinger.

Flere kvinner enn menn har høyere utdanning, likevel ser vi at kvinner taper på arbeidsmarkedet. De kvinnedominerte yrkene har lavere status og lønnes veldig mye lavere enn «typiske mannsyrker» med like lang utdanning.

Rødt jobber for en egen likelønnspott utenfor rammen i tariffoppgjøret for å heve kvinners lønn og for å utjevne lønnsulikhetene.

Vi i Rødt jobber for:

  • En likelønnspott for de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor, som kommer i tillegg til de ordinære tariffoppgjørene, og som fordeles etter forhandlinger mellom partene.
  • At kvinnedominerte yrker må kunne få mer i lønnsoppgjør enn ramma for frontfagene for å oppnå likelønn og heving av kvinnelønna.
  • Lovfestet rett til å jobbe heltid.

Fakta om lønnsforskjeller i Norge:

  • Gjennomsnittlig månedslønn for alle kvinner sett under ett i fjor var 47 190 kroner. Tilsvarende for menn var 53 710 kroner. Det utgjør en lønnsforskjell på 12,1 %.
  • Kvinners gjennomsnittlige bruttoinntekt er 397 500 kroner, mot menns 567 400 kroner.
  • Heltidsansatte kvinner tjener i snitt 89,6 % av heltidsansatte menns lønn.

Kilde: Fri Fagbevegelse og Statistisk Sentralbyrå.

«Forskjellen mellom kvinner og menns lønn tilsvarer omtrent at kvinner jobber gratis fra lunsj og ut dagen hver eneste fredag. Ville du godtatt det? (Silje Josten Kjosbakken, nestleder i Rødt)

Rødt Kristiansund vil bli å finne på Rådhusplassen mellom 12.00 og 14.00 lørdag 21. mai. Vi ser fram til å møte og snakke med medlemmer, nye- og gamle, velgere og sympatisører. Alle er velkommen til en kopp kaffe og slå av en prat.