Aktive Fredsreiser fikk 200.000 kroner i koronastøtte fra kommunen

Formannskapet innvilget 50.000 kroner mer til Aktive Fredsreiser enn det som var foreslått fra rådmannen.