– Alle jeg snakker med er motstander av dette

På Tangen møter ikke planene om nedgravde søppelanlegg særlig begeistring. På Kamperhaug derimot ...