Allerede før bystyret vedtok å senke prisene på det nye næringsarealet på Hestemyr var området båndlagt av fire interessenter

Dette kom fram da formannskapet onsdag kveld ble orientert om utviklingen i salget og bruken av opsjoner ved næringsområdet på Hestemyr. Om det ikke ble rettet åpenlys kritikk mot administrasjonens håndtering av interessen for næringsarealet, hadde flere representanter konkrete spørsmål som klart tilkjennegjorde at de var skeptiske til bruken av vederlagsfrie opsjoner og hvordan enkelte interessenter var blitt mottatt.