Andreas leser opp Risørs byhistorie fra eget hode

Av

Egne innbyggere og besøkende har i sommer fått en innføring i Risørs handel og vandel siden 1500-tallet av en guide som leser historien og historiene direkte fra eget hode. Historielosen på byvandringene hver lørdag, Andreas Haugland Ausland, har nemlig diagnosen Asperger syndrom, som gir ham fotografisk hukommelse.