Anker avslag på statlige midler

Samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe og Risør kommune hadde håpet Miljødirektoratet ville bidra med såkalt statlig sikring av inngangspartiet i Hollenderhagen. Slik gikk det ikke. Nå er avslaget anket og det begrunnes blant annet med at direktoratet selv oppfordret kommunen til å søke om nettopp dette.