Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiet om Høyres plan: Når målet er måling

Artikkelen er over 2 år gammel

Det holder ikke å privatisere næringssjefen, mener Arbeiderpartiets Paal Eckhoff Salvesen og Nils Vibe.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi leste intervjuet med Høyres ordførerkanditat Kai Strat forleden. Han peker på mange viktige ting, ikke minst det at kommunen mangler arbeidsplasser, at det er alt for få 20 – 40åringer her, og at vi trenger flere barn og familier her som både kan skape arbeidsplasser og skatte til kommunen. Det er lett å være enige i det. 

Det vi reagerer på er påstanden om at både arbeidsplasser og bosetting kan økes, bare man måler kommunens aktiviteter og ansatte.

Vei i vellinga

Ved å måle kommunens administrasjon, og om vi forstår det rett: først og fremst næringssjefen, skal det bli vei i vellinga. Høyre ønsker å bruke KPI, eller sagt på utenlandsk: «Key Perfomance Indicators», som skulle bety noe sånt som nøkkelindikatorer for prestasjon. Det høres besnærende ut.  Men hvordan skal det å måle hjelpe oss?

KPI-målinger brukes for produktivitetsanalyse og er utviklet for tjenester som omsettes i ordinære, åpne markeder. I slike markeder forutsettes informasjon om de alternativene som foreligger, prisen på innsatsfaktorene og verdien av resultatet. Disse forutsetningene gjelder ikke på samme måte for offentlig sektor.

Holder ikke å privatisere næringssjefen

Hvis Strat skal få noe ut av KPI-målinger i Risør kommune, må han gå veien om privatisering og da holder det ikke å privatisere næringssjefen og hans medarbeidere. Arbeiderpartiet har mer tro på gode offentlige tjenester.
Det felles målet er å ha størst mulig nytte av næringssjefen og alle andre kommunalt ansatte, sett i forhold til de vedtatte politiske målene for kommunen. Da velger vi å satse på gode og trygge offentlige arbeidsplasser med godt kvalifiserte ansatte og en god dialog mellom politisk ledelse og administrativ ledelse i kommunen. Og innenfor virksomhetene har vi stor tro på tillitsbasert ledelse framfor produktivitetsmålinger.

Det som fungerer i næringslivet behøver ikke være like brukbart i det offentlige. For hva skal man måle i kommunen? Hvis det er næringssjefen som skal måles, er det da antall møter næringssjefen har med bedrifter som skal telles? Antall bedrifter som får ulike støtteordninger? Hvor mye næringssjefen er på jobb? Hvor mye han sitter i telefonen?

Signaliserer dårlig jobb

Vi synes ideen om måling både signaliserer at Høyre mener at kommunens ansatte ikke gjør bra nok jobb i dag, og at de ansatte trenger en form for pressmiddel for å yte bedre.  Det er i så fall merkelige signaler å sende til en kommune som gjør en formidabel jobb innenfor de sektorene som den er satt til å forvalte. Ikke minst innenfor helsesektoren.

Samtidig kan vi ikke se hvordan målinger skulle få fram et bedre resultat. Kommunen er ikke en fabrikk, der samlebåndslogikk styrer ressursbruken. Å måle all kommunal aktivitet vil derfor være ganske meningsløst og ressurskrevende.  En måling er et dårlig instrument når vi trenger gode ideer og tiltak.  

Det er langt flere faktorer enn hvordan kommune og næringssjef gjør jobben sin, som påvirker tilflytting og arbeidsplasser. Vi må se utover kommunen og se på hele regionen som et arbeidsmarked. I  det bildet blir en lokal måling av kommunal innsats innen et begrenset felt nokså meningsløs.

Kommentarer til denne saken