- At det stadig hevdes at Per Lunden og Ragni Macqueen Leifson har vært pådrivere i denne prosessen er feil

Innleggsforfattere: Gruppeleder i bystyregruppa til Risør Ap Paal Eckhoff Salvesen og bystyrerepresentant Jens Høibø.Foto: arkiv

Innleggsforfattere: Gruppeleder i bystyregruppa til Risør Ap Paal Eckhoff Salvesen og bystyrerepresentant Jens Høibø.Foto: arkiv

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

AP svarer på kritikken:Vi viser til artikler i AAB 30.6 og 5.7 vedrørende Sagjordet og allmennhetens tilgang til badeplassen. Vi skal ikke kommentere det utover å henvise til kommunens kommentar i avisen 30.6.

Derimot har vi behov for å kommentere det som sies om Arbeiderpartiets rolle i selve saken om bruksendring fra næring til privatbolig for deler av Dag Eikelands eiendom.

Arbeiderpartiet har behandlet denne saken grundig i flere omganger og veid ulike hensyn opp mot hverandre. At det stadig hevdes at Per Lunden og Ragni Macqueen Leifson har vært pådrivere i denne prosessen er feil. Det har vært bred enighet i gruppa om dette.

Vi har som kjent kommet fram til at det ikke er riktig å dispensere fra reguleringsplan. Det er sagt i debatten at dette er et lite område, at det er lite egnet til sjøbasert næring, at det er boliger i nærheten osv. Vi mener at dispensasjoner i dette området gjør det enda mindre egnet til næringsformål.

Men Arbeiderpartiet tar inn over seg den debatten som er omkring egnetheten av dette som næringsområde, blant annet størrelsen og at det er ulike formål i ‘nabolaget’. Derfor fremmet Arbeiderpartiet følgende forslag som ble vedtatt i Bystyret:

‘Rådmannen samler berørte grunneiere og tar initiativ til å utarbeide en reguleringsplan for Krana Øst og Sagjordet (grense mellom Krana øst og vest til Risør Båtsenters/Morten Eikelands industriområde) for tydelig å avklare samfunnsmessige utviklingsmål for dette området. Reguleringsarbeidet settes i gang så snart som mulig i 2018.’

Gjennom dette vil vi få avklart dette områdets egnethet som næringsområde, eller som boligområde - om bystyret finner det formålstjenlig.

Derfor skjønner vi lite av Dag Jørgen Hveems oppfordring om å gå i dialog om bruksendring nå. Det er jo dette som skal avklares i reguleringsarbeidet. Dersom det åpnes for bolig der blir det unødvendig med dispensasjon.

Vi respekterer at andre, blant annet Hveem, har en annen oppfatning enn oss. At han argumenterer med at vi ‘stikker hodet i sanden’ får stå for hans regning.

Vi skal gjøre vårt til at reguleringsarbeidet kommer fort i gang og at alle parter får gitt sine innspill. Arbeiderpartiet vil selvsagt respektere den beslutningen Bystyret kommer fram til.

Artikkeltags