Gå til sidens hovedinnhold

Det ER behov for Arbeiderpartiet

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Redaktør Linda Helgesen Aslaksen har i en leder torsdag 16.11 en «analyse» av Arbeiderpartiets framtidsutsikter. Jeg er ikke veldig imponert – særlig ikke over hennes oppsummering av partiets evaluering. Listhaug-kommentaren er vel i beste fall et forsøk på å være ironisk. Jeg hadde ventet meg en litt mer seriøs tilnærming. Men at det stilles spørsmålstegn ved Arbeiderpartiets posisjon etter valget er naturlig og det tar vi på alvor.

Arbeidet er i gang

La det være sagt med én gang: Arbeiderpartiet er på ingen måte fornøyd med valgresultatet. Det er tydelig kommunisert. Like tydelig at vi ikke kan skylde på media eller andre utenforstående. Ansvaret ligger hos oss selv fordi vi i opposisjon ikke klarte å få fram vår politikk. Dette skal vi gjøre noe med. Ja, vi er allerede i gang.

Jeg tenker her på asylsaken som redaktøren omtaler. Hun har rett i at det er ulike oppfatninger om flyktninge-politikken i partiet. Det kom tydelig fram på landsmøtet. Men det var også enighet om at økningen av antallet mindreårige med midlertidig opphold var altfor høyt grunnet sittende regjerings håndtering. Arbeiderpartiet varslet allerede i valgkampen at dette må rettes opp gjennom innføring av såkalte sårbarhetskriterier. Diskusjonen nå gikk på om det skulle innføres midlertidig stans av returer til Afghanistan inntil situasjonen var avklart. Arbeiderpartiet varslet at de skulle gå imot SVs forslag om stans av all retur til landet. Da ble det et øyeblikkelig engasjement fra store deler av partiorganisasjonen om at vi ikke kan returnere de mindreårige som er rammet av den urimelige praktiseringen som regjeringen står for.

Vi er stolte

Dette fikk fullt gjennomslag i stortingsgruppa og resulterte i de nå så kjente fire punktene, som alle ble vedtatt. Regjeringen brøt med intensjonen i det brede forliket fra høsten 2015. Derfor satte Arbeiderpartiet foten ned og samlet hele opposisjonen. Det er vi stolte av og er det mest aktuelle beviset på at det er behov for oss, i opposisjon, så vel som i regjering.

Redaktøren har så en analyse om Arbeiderpartiets plass i det politiske landskapet. Og stiller spørsmål om det egentlig er behov for Arbeiderpartiet. Det er vel ingen overraskelse at jeg kan svare bekreftende på spørsmålet. Ja, det er behov for Arbeiderpartiet. Kanskje mer enn noen gang. Det er et faktum at forskjellene øker. Svaret på det er mer fellesskap og ikke mindre. Kamp mot ulikhet og større forskjeller er viktig i en samfunnsutvikling der alle skal med.

Viktige områder hvor det er forskjell:

• Privatisering offentlige tjenester(helse, skole, barnehage)

• Salg statlige eierandeler

• Distriktspolitikk

• Flyktning og asylpolitikk

• Arbeidslivspolitikken (herunder svekkelse av Arbeidsmiljøloven)

for å nevne noen. Jeg er overbevist om at Arbeiderpartiet vil tydeliggjøre dette langt bedre i denne Stortingsperioden enn vi maktet i den forrige. Ikke minst fordi vi har et bredt engasjement i partiorganisasjonen som vil stå på for å trygge fellesskapsløsningene som er så viktige for å opprettholde velferdsordningene våre.

Ønsker flere velkomne til partiet

I asylsaken fikk vi bevist at «grasrota» kan påvirke helt inn til Stortinget. I Risør Arbeiderparti skrev vi leserinnlegg og henvendte oss direkte til partiledelsen i likhet med mange andre partilag. Vi er stolte av å være en del av et parti som lytter og deretter tar kloke beslutninger. Det gir inspirasjon til engasjement og ønsker gjerne flere velkomne til å være med i partiet.

 

Les også

Nederlag for regjeringen i saken om «oktoberbarna»

 

Kommentarer til denne saken