– Kunne vært løst enklere og billigere

Svarer: Dag Jørgen Hveem svarer her på Salvesen og Høibøs innlegg i lørdagens utgave av AAB.
fOTO: Faksimile

Svarer: Dag Jørgen Hveem svarer her på Salvesen og Høibøs innlegg i lørdagens utgave av AAB. fOTO: Faksimile

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Sagjordet-debatten:I følge Paal Eckhoff Salvesen og Jens Høibø (AP) i lørdags-AAB argumenterer jeg med at AP «stikker hodet i sanden» i Sagjordet-saken. Det har jeg ikke sagt.

Jeg sa i AAB at AP i 2012 «stakk» hodet i sanden og unnlot å ta tak i problemene rundt Sagjordet. Som kjent inviterte Dag Eikeland den gang til dialog for å løse både adkomst- og parkeringsutfordringer. De borgerlige partier ønsket dette. AP (og Rødt) mente det var unødvendig.

At allmennheten friksjonsfritt har hatt enkel adkomst til og bruk av Sagjordet disse årene, skyldes velvillighet fra Eikeland.

- Kunne vært løst enklere

6 år er gått – vi er i 2018. APs svar på Eikelands søknad om bruksendring for en del av bygget, er å få utarbeidet reguleringsplan for området. Etter min og bystyremindretallets oppfatning, burde Eikelands søknad vært kurant å imøtekomme. Men som det fremkommer av bystyredebatten; for flertallet ble det litt for stort (og flott?) til å slippe gjennom.

Selvsagt forsvarer jeg bystyreflertallets rett til å bruke mye penger på et relativt omfattende reguleringsarbeid. Mitt poeng er at saken kunne ha vært løst på en mye billigere, enklere og smidigere måte, der alle relevante hensyn kunne ha blitt ivaretatt på en god måte.

Vi vet alle at allmennhetens bruk av Sagjordet er et helt sentralt hensyn. Vi vet også at sjørelatert næringsvirksomhet på Eikelands område mildt sagt er vanskelig å forene med allmennhetens bruk av området på en god måte. Med mindre man stikker hodet i sanden.

Artikkeltags