– Jeg tror på et samfunn hvor både barn, unge og eldre er viktige

Av

Jeg er stolt og glad for at jeg har fått tillit til, sammen med 27 andre flotte kandidater med ulik alder og bakgrunn å utgjøre Arbeiderpartiets liste ved kommunevalget i Risør.