Arbeidsledigheten har gått ned i Risør og Gjerstad