To lokale rektorer vil ha ny jobb: Her er lista over de som vil bli ny leder av PP-tjenesten

I Østre Agder samarbeider Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), med Risør som vertskommune. Nå skal det ansettes ny leder, og to kjente rektornavn er å finne på lista.