Har kommunen gitt så tydelige signaler om at en løsning med flatt tak vil bli godkjent?

Av