Arvid fra Risør skriblet ned en alternativ slutt på Frankenstein i 1982. Nå tar den av i sosiale medier verden rundt

I 1982 mente Arvid Skancke-Knutsen at Mary Shelleys roman «Frankenstein» burde ende annerledes. I 2020 er store deler av internett enige i den alternative slutten hans skriblet ned i sitt eksemplar av romanen for snart 40 år siden.