Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Aust-Agder Blad ut 150.000 kroner til foreninger og organisasjoner i Risør og Gjerstad.

– Som en viktig samfunnsinstitusjon vil vi gjerne bidra til å skape gode lokalsamfunn. Vi ønsker vi speile og utvikle lokal kultur og identitet og være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør Trond Nøstvold Tou i Aust-Agder Blad.

– Derfor gjentar vi fjorårets tiltak der mange søkte om midler fra denne støtteordningen. Noen av dem som fikk midler ved fjorårets tildeling var Fiane ungdomslag, Kiwanis Club Gjerstad, Spirekleiv Velforening, Risør seilforening og flere av idrettslagene i våre to kommuner. Med den situasjonen vi har hatt det siste året, oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, sier Nøstvold Tou.

Bruker av overskuddet

Pengestøtten fra Aust-Agder Blad inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Midlene tildeles etter de samme kriteriene som Sparebankstiftelsen DNB bruker i sine ordinære tildelinger. Det innebærer blant annet at målgruppen for tiltakene må være aldersgruppen under 25 år. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringssvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak.

Søknadsfristen er 4. mai. Deretter skal en lokal jury, bestående av ansvarlig redaktør Trond Nøstvold Tou og digitalsjef Mari Nymoen i Aust-Agder Blad, Rune Hansen, kjent fra Risørs musikkmiljø, og tidligere leder av Gjerstad IL, Gunnar Fløysvik, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøringen skjer 1. juni.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia