Nye toner i Strandgata: Redaktørskifte i Aust-Agder Blad

Denne utgaven av Aust-Agder Blad er den siste til redaktør Lars Taraldsen. Nå overlater han roret til Camilla Glad, som er i full gang med planene for neste avis.