Hvor næringsvennlige er Risør og Gjerstad, egentlig?

Det vil gjerne næringssjefene Bård Birkedal i Risør og Ole Andreas Sandberg i Gjerstad vite.