Unges helsetjenester i Risør og Gjerstad styrkes med over 1,5 millioner

Revidert nasjonalbudsjett er akkurat lagt fram og er en oppfølging av nasjonalbudsjettet fra desember i fjor. Og det drypper penger på Risør og Gjerstad, blant annet til de yngste innbyggerne.