Gå til sidens hovedinnhold

Løpende barnehageopptak ga millionsprekk

Fire opptak i året har kostet kommunen dyrt

Artikkelen er over 6 år gammel

Det har vært et politisk opplest ønske om å ha løpende opptak i barnehagene i Risør. Det begynner å gjøre seg gjeldene, økonomisk. 2,5 millioner mer enn estimert er overført til de private barnehagene, så langt i år.

Økonomisjef i Risør kommune, Halvor Halvorsen, kunne under gjennomgangen av økonomien i kommunen til formannskapet på torsdag informere om at det var et merforbruk i overføringene til de private barnehagene. Det er på 2,5 millioner så langt i år.

Skylden, delvis, får det løpende opptaket til barnehagene. Så langt i år har 33 barn kommet inn under opptaket, og det koster kommunen grovt.

–For hvert barn som tas inn i barnehagene så får de tilskudd fra telledatoen som er vedtatt. I Risør har vi vedtatt at det er fire ganger i året, sier Søs Nysted, leder for enhet for barnehage i kommunen.

I gjeldende regime er det fire opptak i året. 1. januar, 1. april, 1. august og 1. oktober. Pengene fra staten kommer i rammetilskuddet til kommunen. Derfor blir et merforbruk prekært.

–Det er ikke lett å hente det overforbruket i de rammene.

Sentrum er presset

Det at det er de private som nå blir representanter for overforbruket skyldes at de private er overrepresentert, særlig i Risør sentrum.

–De kommunale barnehagene tar, grovt regna, rundt 20 prosent av barna i byen, mens de private representerer rundt 80 prosent. Med en så liten andel på kommunale barnehager sier det seg selv at det blir fort fullt, sier hun.

–Det har vært diskutert om man skal effektiserte Trollstua barnehage, som er den kommunale barnehagen byen. Politisk har det vært snakk om å utvide den barnehagen med en avdeling, men politikerne så langt ikke vedtatt noe der, og heller benyttet seg av kapasiteten i de private barnehagene, sier hun.

Særlig høyt forbruk

I en rapport som Private barnehagers landsforbund la frem denne uken kan man lese at Risør kommune bruker langt mer på sine barnehager, per hode, enn øvrige kommuner i fylket. I følge undersøkelsen, med tall fra 2013, er satsen 197.329 kroner per barn i tilskudd, noe som er høyest i fylket. Risør har på den andre siden en middels andel pedagogtetthet og ender på 9. plass av fylkets 15 kommuner.

Nysted sier at kommunen hele tiden jobber med å få kontroll på kostnadene.

–Vi forsøker å analysere dette hele tiden. Det er visse utfordringer som vi må bli flinkere på i de kommunale barnehagene. Vi ser for eksempel i Risør at det er større pedagogtetthet hos de private barnehagene.

–Vi har et ønsket samarbeid med de private barnehagene, og forsøker å ta lærdom og erfaringer som de har inn i vårt arbeid, sier Nysted.

Kan bedre seg

Om overforbruket vil vedvare er vanskelig å si konkret, skal vi tro enhetslederen.

–Det er alltid vanskelig å legge budsjett når barnetallene i løpet av et år varierer såpass mye. Hva høstens sammensetning av barn vil gi i tilskudd er enda ikke klart. Tilskuddet kan gå ned i de siste fem måneder, avslutter hun.

Kommentarer til denne saken