En båteier med båtplass på Pir 1 i Steinvika har sendt Risør kommune en e-post der han klager på dårlig informasjon rundt flyttingen av brygga i forbindelse med arbeid som er gjort i havna tidligere i år.

– Vi var nede i dag for å ta en tur ut i båten og oppdaget at det var skade på båten, skriver vedkommende som mener å ikke ha fått beskjed om å flytte den før arbeidet ble igangsatt.

Arbeidet i havna er utført av et eksternt firma. Båteieren mener folkene fra dette ikke har utført fortøyning på en skikkelig måte.

– Båten var lagt i en for liten bås, og det var mange ledige båser som kunne vært benyttet, skriver vedkommende.

Båteieren spør hva de gjør i forhold til reparasjon av skaden. Kommunen svarer at de påtar seg ansvaret og vil sørge for at båteieren får erstatning.

– Dette går via forsikringsselskapet vårt. Hvordan saken ligger an der har jeg ikke oversikt over, men det blir ordnet opp, lover prosjektingeniør Tom Thorvaldsen som har tatt seg av klagen i Risør kommune.