Folketallet i østregionen - slik er utviklingen hittil i år

Folketallet i østregionen faller, og Gjerstad har størst nedgang. Årsaken er en aldrende befolkning og få barnefødsler.