Gå til sidens hovedinnhold

Behold E18 og sats på næringslivet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siden nå debatten går for fullt tenker jeg tilbake for 19 år siden da jeg startet med renseanlegg, og hadde «kontor» i stua på Barmen. Etter hvert fikk jeg kjøpt det gamle bilverkstedet i Sauvika. Her ble det kontor, produksjon og lager. I tillegg fikk jeg den første ansatte med meg. Etter noen år ble lokalene i Sauvika for små. Jeg kontaktet kommunen som sa at jeg ikke kunne utvide bygningene i Sauvika på grunn av beliggenheten. Men de anbefalte å etablere seg i den nye næringsområdet på Moland. Jeg fikk opplyst tomteprisen til koner 265 per kvadratmeter. Det var mye penger, i tillegg til at det måtte bygges bygg. Fra kommunens hold ble det understreket hvor viktig det var å komme opp til E18. Her ville det være ideelt for både ankomst, transport og reklame.

Som en av de første på den siden av industriområdet så jeg alle fordelene kommunen «reklamerte» ved å bygge her. Og det viste seg at kommunen den gang hadde rett. I dag er det mange gode bedrifter som har etablert seg her. Det har også vært muligheter for utvidelser, i dag har jeg totalt 3500 kvadratmeter lokaler. Bedriften har en helt perfekt beliggende for transport og eksponering.

Så skulle vi få ny E18. Det kom opp flere innspill og forslag til ulike traseer, og det var stor spenning hvilke trasé en ville «lande» på. Risør kommune ønska slik vi har forstått det å beholde E18 i dagens trasé, men med utvidelser til fire felt. I kommunikasjonen mellom kommunen og næringslivet på Moland ble vi beroliget med at uansett hvilke trasé som ville bli valgt, ville fortsatt «gamle» E18 bli liggende som « næringsvei».

Så kom det nærmest som et sjokk for oss at dagens E18 skal tilbakeføres til naturen. Dette var en betingelse for at indre korridor skulle velges til ny E18. For meg og de andre med industri på Moland var vel dette en tanke ingen av oss hadde tenkt! Selv om nye E18 ble flyttet, var vi aldri innforstått med at den gamle skulle graves igjen. Var det bare for oss i næringsparken dette kom som en overraskelse? Var politikerne i Risør klar over dette og konsekvensene det vil få for oss?

Det har vært mye møtevirksomhet siste tiden, det er absolutt ikke bare industrien på Moland som har et sterkt ønske og håp om at «næringsveien» skal ble værende! Nå ser vi at ordfører Lunden ønsker å ta opp saken på nytt i de fora som kan omgjøre dette. Vi håper han lykkes med dette! Får vi beholde « næringsveien», kan det kanskje også tenkes å utvikle området mellom Moland og Pinnesund til etablering av enda mer industri. Samt vil det motivere allerede eksisterende industri i området til å utvikle/utvide. I stedet for store ekstra kostnader for transport og verditap på bygninger (rundt 40 prosent) om veien forsvinner, kan de pengene investeres i firmaene og heller skape flere arbeidsplasser enn miste noen.

Alt engasjementet siste tiden rundt beslutningen om å tilbakeføre veien til naturen viser konsekvenser for mange flere enn industriområdet!

I tillegg er det viktig å ta med i betraktning at om næringsveien forsvinner tror jeg mange som skal for eksempel Gjerstad, Moland/Risør, Risør – Arendal vil kjøre via Søndeled og/eller Songe for å slippe seks kilometer ekstra kjørevei opp til motorveien, der det også vil være bompenger for å passere.

Etter all debatt og møtevirksomhet som har vært siste tiden, hvor mange som har deltatt og er frustrert over konsekvensene ved ny E18 og eventuell tilbakeføring av dagens vei bør dette være et klart signal for de folkevalgte i kommunen å stå sterkt på for å beholde «næringsveien»! Ikke godta at « toget er gått».

Lykke til.

Kommentarer til denne saken