Ber hummerfiskerne ta seg kraftig sammen: – Alternativet er at det blir innført et totalforbud for hummerfiske

At mange hummerfiskerne ikke respekterer hummerreglementet ser Kystvakta og politiet gang på gang. Seinest i august, på utsiden av Stangholmen. Nå varsler de intensiverte kontroller.