Ber Risør bosette ti flyktninger i 2021 – for Gjerstad er tallet null

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil også vite hvor mange Risør kommune kan bosette dersom behovet øker.