Saken kommer til behandling når Ungdomsrådet møtes denne uka.

Kommunedirektøren ber Ungdomsrådet utnevne et midlertidig styre for ungdomsklubben som skal etableres i det nye aktivitetshuset i Øvrebygda, og foreslår at et styre på åtte personer velges fra henholdsvis åttende, niende og tiende trinn på Abel skole, samt to elever i videregående skole.

Det styret skal gjøre, er å lage vedtekter for klubben og retningslinjer for aktiviteten i klubblokalene.

Parallelt med dette foregår arbeidet med å ruste opp lokalene med inventar og utstyr, og tanken er at styret også skal koples på prosessen med å få ferdig lokalene.

«Det blir nå lagt et ansvar på ungdommene selv for å påvirke etableringen av en ungdomsklubb i Gjerstad kommune. Dette ansvaret er kommunedirektøren trygg på at ungdommene tar på alvor. Det ligger mange muligheter i å få til en god utnyttelse av lokalene i aktivitetshuset. Både muligheten for å lage et godt og trygt sted og henge, møte mellom generasjonene og kontakt med andre lag og foreninger ligger innebygd i lokaliseringen», skriver kommunedirektøren i saksframlegget til Ungdomsrådet.