Regner med politisk aksept

Artikkelen er over 8 år gammel

– Jeg blir overrasket dersom vi ikke får politisk aksept for de endringene vi nå ønsker å gjøre på Holmen.

DEL

Det sier Philip Stephansen. Torsdag hadde lederen av Holmenprosjektet et møte med plansjef Sveinung Jørundland og enhetsleder for byggesak og eiendom, Heidi Rødven. Temaet på møtet var for en stor del knyttet til rammesøknaden for Holmenprosjektet.

– I forhold til rammesøknaden som ble sendt inn i juni (og som senere ble trukket red.anv.) er det små endringer. Det dreier seg om noe utfylling i sjø og endringer i forhold til innkjøring på garasjeanlegget, sier han.

– Ligger det ikke i den nye rammesøknaden at man ønsker mer boareal på Holmen? – Den opprinnelige søknaden i juni hadde som nevnt for en stor del med seg det som ligger i den nye rammesøknaden.

– Vil du si noe mer konkret om hva som ble diskutert på møtet med kommunen?

– Jeg ønsker ikke å si noe spesielt utover det at det var et konstruktivt møte og at vi nå har en åpen dialog med kommunen. Resultatet vav møtet er at begge partene nå har en del ting de må gjøre i tiden fremover, sier Stephansen.

Artikkeltags