Det kommer frem i interpellasjonene til kommunestyremøtet, torsdag 29. september.

Kjell MacDonald (H) mener regjerende menigheter gjør alt for lite for folk flest, gitt den krevende situasjonen vi står i økonomisk.

Renta stiger, drivstoffprisene er skyhøye, matvarer er langt dyrere enn før og strømregninga evner å sette skrekken i de fleste.

Handlingslammet regjering

Der ønsker Kjell MacDonald at kommunen skal ta lokalt grep - ved å ikke kreve inn eiendomsskatt ut året.

– I disse dager så er det mange husholdninger som sliter med å betale regningene sine. Det er ikke så mye vi kan gjøre med de enorme prisstigningene som strøm, matvarer og ikke minst renteøkning.

– Vi har dessverre en handlingslammet regjering bestående av Arbeiderpartiet /Senterpartiet, med støtte fra SV, som ikke tar innover seg den alvorlige situasjon med store ekstrautgifter til husholdningene.

Stopp skatten ut året

MacDonalds grep vil koste kommunen åtte millioner kroner, står det.

– Som kommune og lokalpolitiker så tenker jeg at vi må prøve å bidra der det eventuelt er mulig. Så jeg ber om at kommunestyre stopper eiendomsskatten ut året. For hver husstand så er det ikke så mye, men det bare viser at vi ønsker å bidra der vi har en mulighet til det.

– For Risør kommune så vil det bety et bortfall på omtrent åtte millioner, dette dekkes i sin helhet fra disposisjonsfondet. De åtte millionene vil vi enkelt få tilbake fra Agder energi, på grunn av økte strøm priser, står det.

Interpellasjonen ble sendt inn før sist formannskapsmøte, og hva angår siste strofe kan økonomisjef Halvor Halvorsen ha helt iskaldt vann i årene på MacDonalds forslag. Halvorsen sa nemlig i det møte at, jo, Risør får rekordhøy utbytte fra Agder energi i inneværende år - men hele potten vil trolig gå til å betale kommunens egne strømregninger.

Prognosene for kommunens strømforbruk er nemlig svært lite hyggelig lesning. Kommunen budsjetterte med et strømforbruk på ti millioner kroner i 2022, men nå viser grafene at tallet trolig ender på 23 millioner kroner.