Færre bosetter seg på gårder

Av

Antall innbyggere på landbrukseiendommer synker med 20 hver eneste dag i Norge. Andelen går også tilbake i Risør.