Endrer strategi etter dårlig salg

Slik ser Petter Bogen arkitekter AS for seg Holmen basert på den første utbyggingen. Parkeringen skjer bak nybyggene, delvis på arealet som åpnes når den store hallen rives.  Videre utbygging er avhengig av interessen i markedet.

Slik ser Petter Bogen arkitekter AS for seg Holmen basert på den første utbyggingen. Parkeringen skjer bak nybyggene, delvis på arealet som åpnes når den store hallen rives. Videre utbygging er avhengig av interessen i markedet.

Artikkelen er over 7 år gammel

Til tross for lang og betydelig markedsføring av det som kalles Risørs indrefilet; bare 11 av de 54 leilighetene som er planlagt på Holmener solgt. Nå vil utbyggerne foreta en drastisk endring av konseptet.

DEL

Dette innebærer at det i første omgang bare skal bygges 18 leiligheter fordelt på tre bygg. Rett nok opererer utbyggerne med i alt fire tidsbilder slik at tilsammen 9 hus kan bygges, men det er grunn til å tro at en full utbygging ligger langt frem i tid.

Endringen innebærer også at utbyggerne ønsker å bli fritatt fra kravet om bygging av ny Buvikvei i Hasalen.

Les også om "spøkelseshuset" i Risør som gikk for 400 000 over takst

Eierselskapet, Solsiden 1 AS, opererer med fire "tidsbilder". Først når det fjerde tidsbildet skal realiseres er det aktuelt å bygge parkeringshus og ferdigstille bryggeanlegget. Inntil et redusert parkeringshus er på plass, skal parkeringen skje på arealet som blir tilgjengelig når hallen rives.

Slik det nå fremstår er hotelldelen av prosjektet definitivt skrinlagt. Det gjelder også den planlagte "bukta" på østsiden der det var tenkt bygget en slipp.

Tidsbilde 1, som utgjør første byggetrinn, skal inneholde 18 leiligheter fordelt på det som i den tidligere rammesøknaden var omtalt som husene B,C og D. Videre fjernes krana og hallen, og eierne av leilighetene må ta til takke med parkering utendørs på arealet der blant annet hallen sto.

I første omgang ønsker søkeren, Petter Bogen arkitektkontor, bare å foreta en avklaring i forhold til hvordan kommunen vil forholde seg til de skisserte endringene. Dersom politikerne sier ja, vil det foreligge en søknad om igangsettingstillatelse relativt snart.

Ordfører Per K. Lunden sier at Riksantikvaren må involveres i forbindelse med de endringene som nå skisseres. Han mener også at politikerne allerede har strukket seg langt i forhold til ønskene fra utbyggerne.

-Dette er en stor endring og saken må få en bred politisk behandling, sier han.

Artikkeltags