Sør Bolig Prosjekt AS svarer: – Vi vurderer at disse byggene ikke er farlig å bo

De mener brukstillatelsen ikke bør trekkes tilbake og ber om mer tid.