Her blir det snart ny gangvei

I løpet av juni vil Holmen bli knyttet til fastlandet med en gang- og sykkelvei i tillegg den eksisterende bruforbindelsen som er der i dag.