Starter salget umiddelbart

Bystyret har vedtatt rammesøknaden med flere tilleggspunkter.

Bystyret har vedtatt rammesøknaden med flere tilleggspunkter.

Artikkelen er over 7 år gammel

- Vi kan gå videre med dette vedtaket og starter salgsprosessen umiddelbart.

DEL

Ordene tilhører Arne Lindstøl, en av de tre eierne av Holmen. Han kunne også opplyse at invitasjon om kjøp i første omgang vil gå til dem som har tegnet seg som interesserte i å etablere seg på Holmen.

Uttalelsen kom i forbindelse med at bystyret vedtok rammesøknaden for første byggetrinn på Holmen med 18 mot 11 stemmer.

“Gledens dag”

Debatten i bystyret bød ikke på overraskelser. Høyres og Venstres bystyrerepresentanter var alle svært rause med rosen i sin omtale av Holmenutbyggingen og de muligheter som åpenbarer seg når fastboende og feriefolk forhåpentligvis etablerer seg i fjæresteinene på Holmen. Fellesnevneren var at dette var en gledens dag.

Målbæreren for deres forslag var Viggo Larsen (H) og han valgte stort sett å gå for innstillingen til bystyret 26. april. Det var da bystyret vedtok å utsette den endelige avgjørelsen frem til møtet der både vernemyndighetene, utbygger og kommunen deltok.

“Sorgens dag”

Kari Vibe fra Rødt hadde på sin side lyst til å bruke begrepet en "sorgens dag". Hun understreket imidlertid at hun innledningsvis var svært positiv til Holmenutbyggingen, men at den forflatede versjonen man nå skulle forholde seg til, ikke lovet godt for fremtiden.

Verken Rødt eller Senterpartiet ønsket i utgangspunktet å behandle rammesøknaden da endringene utbygger har kommet med etter deres mening var vesentlige. Rødt lanserte hele ni forslag med dette som utgangspunkt. Syv av disse falt med stort flertall.

Nærheten til sentrum

Forslagene gikk blant annet på at nærheten til Risør sentrum gjør at endringene i rammesøknaden må behandles som vesentlige, at rammesøknaden ikke oppfyller bystyrets krav til samklang med gamle Risørs trearkitektur, at bystyret ikke skal godkjenne utfylling i sjøen sydvest på området, at bystyret ikke skal godkjenne at noen av de tre fjerdeetasjene tas i bruk til bolig og at bystyret ikke kan godkjenne at siktlinjene endres.

Alle disse forslagene falt med 5 mot 24 stemmer.

Fra Arbeiderpartiet

Forslaget fra Rødt der det het at bystyret vil signalisere at det imøteser en søknad om endring i reguleringsbestemmelsene slik at utbygger kan bygge med saltak/pultak, fikk en stemme fra Arbeiderpartiet. Dette forslaget falt dermed med 6 mot 23. Samme stemmetallet fikk et forslag som på det sterkeste å oppfordret utbygger om å legge til rette for næringsarealer i første byggetrinn.

En båtplass pr. leilighet

Rødts Tine Bang fikk, etter omtelling, flertall for et forslag om at utbygger bare kunne beregne en båtplass pr. leilighet. Dette ble vedtatt med 15 mot 14 stemmer. Hennes forslag ble satt opp mot et punkt i formannskapets innstilling om at utbygger kunne legge ut båtplasser etter behov. Vedtaket førte til problemer for avstemmingen knyttet til Viggo Larsens forslag. Dette fordi båtplasspunktet lå innbakt i forslaget fra Larsen.

Han valgte imidlertid å endre sitt forslag slik at båtplasspunktet ble fjernet. Viggo Larsens forslag, som var identisk med innstillingen til bystyret i april i år, ble deretter vedtatt med 24 mot 5 stemmer. Dermed var selve rammesøknaden i mål.

Rødts Tine Bang fikk også flertall, (13 -11) for et forslag om at det skulle utarbeides en avtale om detaljene rundt båtplassene på Holmen

På mange måter identisk

Men om rammesøknaden ble vedtatt med stort flertall, ønsket Arbeiderpartiet også å få med noen tilleggspunkter. Et av disse var en setning om at et forslag fra arkitekt Bogen om vertikale og sideveis fasadeforskyvninger inngår i detaljprosjekteringen. Denne detaljen kom inn i forslaget i etterkant av møtet mellom Bogen, kommunen og vernemyndighetene 11. mai. Dette punktet ble vedtatt med 18 mot 11 stemmer.

Tre punkter

Utover dette hadde Arbeiderpartiets Per Lunden tre punkter han ville ha med i vedtaket. I det første heter det at Holmenutbyggingen i form og arkitektur så langt som mulig skal tilpasses Risør sentrum som en av landets best bevarte trehusbyer. Videre heter det i dette punktet at utbygger i alle stadier av planlegging og gjennomføring må samarbeide nært med vernemyndigheter og kommunen for å oppnå tilpasning til byen for øvrig. En moderne arkitektur må også etterstrebe variasjon og originalitet.

I kulepunkt nr. 2 står det at Holmen skal bli utbygget med en kombinasjon av boliger og næring til glede og med god tilgang for allmennheten. Dette er en hovedmålsetting som skal følge alle stadier i utbyggingen og det utbygde området som helhet.

I det siste punktet i Lundens tilleggsforslag heter det at bystyret forventer at utbygger, i samarbeid med kommunen, Riksantikvar og andre vernemyndigheter jobber for å skape større variasjon i arkitekturen som helhet på H0lmen. Innbefattet i dette ligger både takvinkler, takform, bygningers størrelse og plassering og andre grep som skaper variasjon originalitet og tilpasning til byen som helhet.

Med stort flertall

De tre kulepunktene Arbeiderpartiet ønsket som tillegg til formannskapets innstilling, ble alle vedtatt med henholdsvis 18 - 11 stemmer, 20 - 9 stemmer og 18 - 11 stemmer. Dette innebærer at vedtaket som ble fattet med 5 - 2 stemmer i formannskapsmøtet 21.mai nå er vedtatt i bystyret med stort flertall.

Artikkeltags