Bommyr: Antall fritidsboliger skal fordobles, antall båtplasser skal tredobles

Av

Og antall hytter samt leiligheter avsatt til utleieformål skal ganges med sju.