Meningsmåling: Flertallet av befolkningen i Risør ønsker fortsatt boplikt

Men de fleste som er for boplikt mener vi ikke trenger den over hele kommunen.