Man må være temmelig fleksibel om man synes boplikten har vært en suksess

Av

Det er minst like sannsynlig at folketallet hadde vært enda høyere uten boplikt, skriver Stein Brox Nilsen.