– Vil ikke innføre boplikt igjen

Tvedestrandsordfører Jan Dukene tror kommunen er bedre tjent uten boplikt.