Hva er vitsen med boplikt?

NOE MÅ GJØRES: Boplikten slik den (ikke)  fungerer i dag er et utvasket politisk virkemiddel mot mørklagte vintervinduer, mener AABs redaktør.

NOE MÅ GJØRES: Boplikten slik den (ikke) fungerer i dag er et utvasket politisk virkemiddel mot mørklagte vintervinduer, mener AABs redaktør. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Enten må boplikten gjelde alle, også arvinger, og håndheves skikkelig, ellers må den oppheves.

DEL

Fra redaktøren I siste utgave av Aftenpostens hyttemagasin pryder et bilde fra Tangen forsiden. Blar du videre finner du en over seks sider lang bildereportasje om en familie fra østlandsområdet som som villig vekk forteller om «hytta si» i det verneverdige området. Familien forteller at de  kjøpte (altså ikke arvet) huset i 2008 og har restaurert siden da. Resultatet er det ingenting å si på, bygningen fremstår som et lite mesterverk på glanset papir.

Hytte midt i Trehusbyen

At «hytta» ligger i er et område som i aller høyeste grad er regulert til boligformål med tilhørende boplikt, nevnes ikke med et ord i artikkelen. Både adresse og fullt navn på eierne er oppgitt og huset er til alt overmål ringet ut med rødt i et oversiktsbilde av nabolaget. Gitt at informasjonen i artikkelen er korrekt, er det som leser fra bopliktkommunen Risør umulig å ikke stille seg spørsmålene: Vet ikke eierne av huset at det er boplikt på Tangen? Gir de blaffen i at det er boplikt på Tangen? Og hvis det siste er tilfellet, ligger årsaken i at de vet at boplikt er vanskelig for kommunen å håndheve i praksis og at de derfor etter alt å dømme vil slippe unna med det? Og stemmer det?

Et utvannet politisk virkemiddel?

At mange hus i det gamle, verneverdige sentrum står tomme store deler av året er ingen stor nyhet. Det som er hakket mer oppsiktsvekkende er at det her ikke blir gjort noen forsøk på å skjule brudd på boplikten, snarere tvert om. Hvordan er det mulig? Har boplikten allerede utspilt sin rolle på grunn av manglende håndheving av den fra kommunalt hold?

Må gjelde for alle

Når nedarvet eiendom samtidig er unntatt boplikt, blir den et svært utvannet politisk virkemiddel. Enten må boplikten gjelde alle, også arvinger, og håndheves skikkelig, ellers må den oppheves.

LES OGSÅ: - Listhaug undergraver boplikten i Gjerstad

Taushet er tull

En ting er sikkert: Arbeiderpartiet i Risør kan ikke fortsette å nekte å diskutere boplikten slik de har gjort i denne perioden. Debatten må opp og standpunktene fram før velgerne går til urnene i september.

Arbeiderpartiet i Risør kan ikke fortsette å nekte å diskutere boplikten slik de har gjort i denne perioden. Debatten må opp og standpunktene fram før velgerne går til urnene i september.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken