Gå til sidens hovedinnhold

BPA nok en gang

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

BPA-ordningen skal opp i bystyret nok en gang til behandling. Intensjonen i ordningen er meget viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne, for å kunne delta i samfunnet og ha en verdig livskvalitet.

Leser i AAB der diskusjonen går på hvem som har møtt i ulike komiteer og hvem som bør være ydmyk. Dette er å dra en viktig sak for mange ned på ett politisk bunnivå.

Venstre vil ha private aktører til kommunen. Det er veldig mange som har engasjert seg på dette markedet. Den som velges må gi ett godt tilbud ut fra intensjonen i BPA, og ikke bare på pris. Og en meget viktig ting, det er bruker som velger og «ansetter» assistentene.

Hvor er brukerne i denne saken?

Siden ansvarsreformen for 30 år siden, FNs menneskerettigheter for funksjonshemmede som Norge ratifiserte for noen år siden, men ennå ikke har tatt inn i norsk lov, har det vært politisk enighet om å arbeide for de svakeste i samfunnet. Intensjonen i BPA-tilbudet er å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til å delta i aktiviteter, være sjef over egen situasjon og ha bedre livskvalitet. De fleste partier har likestilling, likeverd og menneskeverd i sitt menneskesyn.

Det har gjennom årene kommet mange statlige utredninger, forskrifter og lover ang. funksjonshemmede, spesielt utviklingshemmede situasjon. Felles for de alle er brukers menneskeverd, likestilling og integrering i lokalsamfunnet på lik linje med andre borgere. Dette må være sentralt i diskusjonene om BPA-tilbudet.

Det er 30 år siden ansvarsreformen ble vedtatt, siden har det vært utallige utredninger opp gjennom årene, en ny er under utredning. Hvorfor diskuterer vi ennå funksjonshemmedes rett til eget verdig liv, som vi alle er enige om at de bør ha? Hvorfor kommer dette opp med jevne mellomrom til debatt. Det er ikke mangel på lover, forskrifter og annet materiell. Er det da holdninger og vilje til handling blant politikere og administrasjon som mangler?

Kommentarer til denne saken