Brokelandsheiadagene flyttes til 4.–6. september: – Blir det avlyst skaper det store økonomiske problemer

Brokelandsheiadagene har nå blitt utsatt til starten av september, etter at regjeringen forbyr arrangementer for mer enn 500 personer fram til 1. september.